#Предложение за промяна в Закон за задължителното здравно осигуряване

Политиците вместо да работят за благото на народа си… всички знаем какво и как го правят. Хрумна ми, че би било истински честно Национална здравно осигурителна каса, като юридическо лице, да може да си носи последствията, ако нещо не направи съгласно законите в България. В този смисъл и за в бъдеще предлагам:

 

По Конституция гарантираща ми правото на медицинско обслужване, както и заради това, че съвестно си плащам вноските по Закона за задължителното здравно осигуряване, ако Национална здравноо сигурителна каса не се разплати с лекар или болница, които са ми осигурили здравна помощ … аз да мога да си направя прихващане от вноската за здравно осигуряване за следващ месец. Така е честно, те не плащат за нещо, което съм платил предварително, значи и аз няма да им платя – прихващане.

 

Ако въпреки това, някой се опита да меубеждава, че така не може, значи той трябва да се посочи на деца, близки и роднини, като вреден за българското племе и да понесе изцяло наказанието за престъплението си..

Вашият коментар