Я, не ми давай наклон на КУРА

Без коментар

No Comment

 

Репортажна фотография, за отношението на гражданите, към незаконните действия на полицията относно метода на известяване и посещението на представител на държава сееща смърт по цял свят.

Репортажна фотография, за отношението на българските граждани, към незаконните действия на полицията относно метода на уведомяване, както и срамното посещение на представител на държава сееща смърт по цял свят.

 

Вашият коментар