Размисли относно рода и семейството

05.01.2015

 

Въведение

Размислите текат, те не са за обучение на невежи, а за подтик на тези, които имат материал, той ще им помогне да имат свои размисли. Изхождайки от информацията за владетелките на Млечен път, както и от начина на управление на 9-ти галактичен сектор стигаме до миниатюрните размери на нашия дом „Проектът Тера“ – Земя.

 

 

Размисъл

Технически погледнато, веднъж запознал се човек с достатъчно информация за минали времена на нашата родна планета, дори скромно вървейки по пътеката в парка, той вижда навсякъде потвърждение в притчите и светите книги, на правилата по които се развива нашия свят. Ако някой е атеист, няма да намерите по-сигурен начин да го убедите в съществуването на Бог, от това да използвате в убеждението друг бивш учен-атеист, преминал по пътя на съмнението и отрицанието. Някога като студент изучавах предмета Цитология. Той в общи линии третираше знанието за живата клетка. Нашият професор, по време на лекциите, говореше със заразителна любов и възхищение за „чудесата“ на механизмите в живата клетка. С навлизане в материала „слизахме“ все по надолу, както се казва „на ниско ниво“ в органите на клетката. Започнахме да разглеждаме части от органите, части от частите. Изучавахме клетката на молекулярно ниво и колкото повече получавахме знания, толкова повече се увеличаваха въпросите. Нашият професор скоро се беше завърнал от САЩ, където е бил на посещение при колеги изследващи работата на ядрената мембрана на клетката. Събрахме се няколко колеги покрай него и го заразпитвахме „кажете, какво ново“. Той ни разказа за случка, която няма да забравя и която даде начало на неотменимо изучаване на „правилата“ в нашия свят. Американски професор изследващ ядрената мембрана на клетките му е разказал, как са провеждали експеримент за пренос на огромни макромолекули през малки ядрени портове. Принципно има естествен механизъм в клетката, за разглобяването на такива щудовища, те да могат да се вкарат в ядрото,  Този механизъм е достатъчно изучен и не е тайна за учените. Възхитата от експеримента се състои в това, че специално в случая са създадени условия, огромната макромолекула след разглобяване отвън и пренесена през порта вътре, да не може да се сглоби в първоначалния си вид „вътре“. Въпреки това, с известно забавяне, в ядрото на клетката, нещо става и разглобената макромолекула се сглобява, но … няма причина за това! Премахнати са различните „инструменти“ на ядрото за тази дейност, премахнати са различни белтъци и амино-киселини, евентуално способстващи за подобно действие. Разговорът между двамата професори е продължил в посоката – добре де, като там няма нищо и всичко е извадено, кой сглоби тази молекула, кой даде енергия, кой даде информацията милионите радикали отново да се подредят в мега структурата? Американският колега казал – аз съм атеист, но изследванията ми през последните години сочат, че само Бог може да има такова познание и възможности!

Тази история, като студент, ми направи силно впечатление.

 

 

В Библията пише, че човекът е създаден по подобие на Бог. В младите си години това ми звучеше като изтъркана фраза от „дебелата книга с черна корица“.

 

Защо по Земята (Тера) има толкова войни?

Едно от най-добрите доказателства за божественото в нас хората и връзката ни с Бог е наследеното от него желание за доминиране над другите и притежаването на власт. Да, това е наследено от Бог! По стечение на обстоятелствата, човешкия род е модифициран и получил за добро или за зло вграждане на гени, които има и самия Бог. Проекта Тера, не е изпълнен за миг, с едно замахване на вълшебна пръчица, а е преминал през множество етапи на развитие. Технически погледнато, Бог е ръководителя на проекта за тераформиране на планетата ни и няма нищо противоречащо с концепцията изложена в Библията. За повече информация намерете книгата „Документите Терра„.

 

Всеки път, когато чуя или видя нещо отнасящо се до хексагонална или шестлъча структура повишавам вниманието си. Това са „знаци“ които като парчета от голям пъзел постепено заемат място, за да ни покажат тайни на живота.

„Светената вода“ има особена структура с връзки между водните молекули. Формата в която застават водните молекули помежду си е шестоъгълник. Формата на „невинната“ и чиста водна снежинка падаща от небето е шестлъча.

В последно време беше открито, че обикновен въглерод може да създаде шест ъглова структура, подобно на кристална решетка, която притежава свойства на други вещества или хим.съединения, като супер якост или манипулируем магнетизъм, силни каталитични свойства или свърх устойчивост на разрушаване.

Не на последно място е и шест ъгловата структура на хемоцианина, определящ синия цвят на синята кръв. Този белтък е добър повод да се върнем отново на темата за връзката ни с Бог и връзката на евреите с него, като първородни.

Макромолекулата на Хемоцианина

 

Щитът на Соломон

 

Някои твърдят, че еврейската шестлъча звезда, е символ на силата на Родът. Родът, стоящ в основата на съвременния човек. Наред със своите достойнства, съвременния човек има наследени и пагубни черти. Ежедневното желание за изтребване и войни е тъжно божествено наследство (има се пред вид расата на Създателя владеещ Тера). Всички сме свидетели, как англо-саксонския клон на човечеството упорито се стреми да доминира и организира множество войни по света. Все пак имам надежда, има нещо което пречи „злите сили“ да превземат окончателно и трайно, перлата на Слънчевата система – Тера (Земя).

 

Факти..

Зад голяма част от съвременните войни по света стоят основно същества от Англия и САЩ. Голяма част от официално сочените врагове на съвременната цивилизация се сочат азиатски, африкански и южно американски държави, етноси или вероизповедания. Общото сред „враговете“ е че те имат общество градящо се на нравите почитащи Семейството. От векове е известно, че трудните времена сплотяват хората и ги карат да си помагат. Най-малката обществена единица на общество е семейството. Семейството може да се разглежда и по-общо, като включва и Голямото семейство – дядовци, бащи, внуци. Съвместния живот на младите семейства заедно със старите, обогатява всички и е от полза за всички. От една страна събраното знание се предава от поколение на поколение, както и това, че придобитото имущество и богатства се натрупват, остават в родът. Общество изградено върху традициите за почит към родът трудно може да бъде превзето и победено! Какво се случва в САЩ и Англия? Вече никой не се учудва, ако някой американец се премести в друг град само и само да продължи да работи. Все повече американци прекарват 2/3 от живота си на работното място. Настъпва едно разделяне на семействата, прекъсват се множество родови връзки. Колко са американците, които знаят имената на своите прадядовци? Младите американци, напускат родителите си на 16-18 годишна възраст, срещат се с тях понякога в Деня на Благодарността и след това отново потъват в блатото на анонимността и самотата. Държавата тайно стимулира съвместното съжителство без брак или образуването на „семейни“ гей двойки. При условията на такава политика, след само две поколения в САЩ ще има анонимна купчина от хора не знаещи от кой род произлизат (но по отношение административните мерки за контрол, всички ще бъдат добре маркирани и следени). Такава маса от хора, много лесно се управлява, достатъчно е само, да се избере неудобен индивид и той лесно ще може да бъде манипулиран… Представете си, работите по цял ден, нямате истинско семейство и някой администратор изведнъж реши, че не сте удобен на официалната система за доминиране – вие няма да може да направите нищо, ще бъдете сам, няма да имате семейство, което да ви подкрепи, братя, чичовци, братовчеди. Администраторът ще блокира кредитните ви карти, ще ви уволнят от работа… вие сте мъртав без подкрепата на Родът!

Така е скъпи мислители. Агресията на Англо-Саксонския етнос е най-голяма именно към страните, където най-много се почита родът и семейството. Остава да разберем, защо тези уж най-развити общества на Западът желаят така силно да дезорганизират първоначално приетия ред на планетата Тера (Земя).

 

Нещата не са толкова прости, колкото биха решили някои..

Духът!

Само гладкомозъчен невежа би се усмихнал срещу твърдението, че Духът е най-мощното нещо познато на планетата ни. Дали Духът е изцяло „подарък от Перото“ това няма значение и е друга тема, но важното е, че той съществува и има множество примери, как се материализира. Още древните Маи, в разбирането си за Света са казали, че в началото е Намерението. Намерението е първата проява на Духът. Няма дело, което да не е започнало първоначално с поява на Намерението, то да се случи. Имам любим пример за силата на вярата и Духът. Това е делото и живота на Махатма Ганди. Този дребен човек вярва, че може да се постига всичко без насилие, дори осъществяване на „невъзможната тогава мечта“ Индия да получи независимост от Англия, чрез мирни действия на хората, а не чрез освободителна война или революция. Идеите, движението и последователите на Ганди са милиони по целия свят и това не е случайно.

И отново се питам, защо англо-саксонците така настървено искат да са господари на планетата?

 

Размилисли за безсмислието на войната.

Ако приемем, че човек е наследил много от своя създател Бог, това значи, че модела, за доминиране чрез войни е „вроден“ генетично. Неизвестно е още, защо човек получава в дар Духът. Той е противоположност на войната и обрича използването на груба сила, на неуспех…

 

Остава да учим и да търсим, да намираме знаците и познанието за правилата на света, за да стигнем до онова състояние на приятно сливане със Същността (Бог).

 

Размисли разхвърляни, както когато вървите по пътека и погледът прескача от трева на храст, от камък на птичка, от тревата към слънцето..

Вашият коментар